Geachte bezoeker,

Met gepaste trots kunnen wij zeggen, er is een natuurlijk middel om kanker te genezen.

Veel onderzoekers en wetenschappers hebben onderzoek gedaan om kanker te genezen.
Maar waren deze onderzoeken altijd wel eerlijk? Is er nu nooit iemand geweest die ontdekt heeft wat kanker is? Wat is de voedingen bron van kanker?
Ja die zijn er geweest.
Mijn zoekt toch begon eind 2012 toen een meisje in America was genezen van kanker doormiddel van het HIV virus te injecteren. Ik heb dit op gezocht op internet en kwam een verhaal tegen van een Amerikaan die kanker had en ook was geïnjecteerd met het HIV virus, deze man is door de Amerikanen op het vliegtuig gezet en moet nu ergens in Berlijn wonen, naam van de man is onbekend even als exacte woon of verblijf plaats. Wel wordt gezegd dat deze man genezen is.

Waarom is deze man niet meer te vinden? Ik kreeg een raar gevoel en ben verder gaan zoeken om iets te vinden om kanker te genezen. Toen kwam ik op een website waar Doctor Hamer uit Duitsland het geneesmiddel om kanker te genezen had gevonden, maar ik kwam er al vrij snel achter dat Dr. Hamer waarschijnlijk ergens in Spanje in ballingschap leefde. Want dit werd door zijn collega s niet gewaardeerd. Mijn vermoeden werd helemaal waar toen ik zelf een middel ontdekte waar kanker mee genezen wordt, ik legde contact met een privé kliniek om mijn bevindingen te delen, maar ik werd direct afgewimpeld met de woorden, wie zit er te wachten om kanker te genezen. Ik werd boos maar toen ik mij er over na dacht was het mij helemaal duidelijk, wie zit te wachten op een genees middel om kanker te genezen?
Alleen de patiënt en zijn dierbaren, maar verder niemand. Kanker is een industrie geworden waar vele miljarden in om gaan dus zit niemand te wachten om kanker te genezen voor € 5,00.

Ja inderdaad U leest het goed kanker kun je genezen voor € 5,00.

Toen ik dat had gelezen werd ik heel boos, want als ik dit 10 jaar eerder had geweten hadden nu mijn ouders nog geleefd en nog meer dierbaren.
Wordt dit nu in de doofpot gestopt door geld en macht? Ja ik denk het wel.
Hoeveel werkelozen zouden wij erbij krijgen als dit middel behandel plan 1 zou zijn?  Duizenden en wereldwijd honderd duizenden.

Doctor Otto Warburg heeft in 1930 de Nobel prijs gekregen om kanker te genezen.

otto
Wat is PH-waarde,

PH-waarde is een afkorting van het Latijnse Potentia Hydrogeni en zegt iets over waterstof – ionen.

De PH-waarde varieert van 0 tot 14, waarbij 0 de sterkste zuurgraad heeft en 14 de hoogste alkalische vertegenwoordigt. De PH-waarde 7 wordt gezien als neutrale waarde en is in vele natuurlijke omgevingen de perfecte waarde, bijvoorbeeld zuiver water. De PH-waarde in urine is dus een meeteenheid voor onze zuurgraad. Omdat het menselijk lichaam voor 70% uit water bestaat spelen zich veel van onze stofwisselingsprocessen in een waterachtige omgeving af. Dit sluit helemaal aan op de bevindingen van Dr.Warburg en is dus niet voor niks een Nobel prijs gegeven. Nu kanker doods oorzaak nummer 1 is, en wij wereldwijd contact leggen via internet, wordt steeds meer bekend en denk ik dat de bevindingen niet meer in de doofpot gehouden kunnen worden. Mensen beginnen te twijfelen, worden mondiger, en leggen zich vaak niet meer neer bij de conclusie van de oncoloog.

Dr. Simoncini uit Rome heeft zijn eigen behandel methode ontwikkeld.
Dr_Simoncini
Dr. Simoncini beschrijft kanker als een schimmel en als U zijn naam op Google opzoekt zult U veel informatie van hem tegen komen maar ook resultaten van mensen die voor 23 jaar geleden de diagnose kanker kregen met een overleving kans van minder dan 1 op 10 miljoen nu vrolijk en blij hun verhaal doen. Dr. Simoncini geneest kanker doormiddel van zuiveringszout te injecteren in de tumoren. Hierdoor wordt er zuurstof in de tumor gebracht en heeft de tumor geen overleving kans. Gedeeltelijk sluit dit aan op de bevindingen van Dr. Warburg, want door het injecteren van zuiveringszout verhoog je plaatselijk de PH-waarde waardoor de tumor zal verdwijnen. Ik zie het dan ook zo, Dr. Simoncini kan kanker genezen maar probeert er zelf beter aan te worden, dus helpt hij de mensen niet want het is zelf verrijking.

PH-waarde is leven of dood! Bron: sonett-online.de

In de mens opbouwende levensprocessen plaatsvinden, in de weefsel, in de lever, in het bloed, in sperma daar heerst een basisch milieu tussen PH 7,1 en 7,5 dat strikt gehandhaafd moet worden.
Afbouw en uitscheiding producten van de mens daarentegen zijn in de regel zuur. Het bloed zelf ligt tussen PH 7,35 en 7,45. Een daling in het bloed van 0,3 naar een PH-waarde van 7,05 betekent voor de mens de dood. Hoe slaagt het lichaam erin zon schijnbaar minimaal PH-interval dat het verschil tussen dood en leven bepaalt, permanent te handhaven, terwijl wij toch voortdurend worden overspoeld met zuren uit voeding, water en lucht en bloot staan aan de zuurvormende effecten van de dagelijkse stress??
Het lichaam scheidt zuur uit! Bij gezonde jonge mensen gebeurt dit via de darm, via de ademlucht in de vorm van koolzuur en via de nieren als urinezuur. Maar als nieren, darm en longen overbelast zijn, wat inmiddels in onze cultuur de standaard situatie is, worden de zure uitscheiding producten in het weefsel opgeslagen en via de huid afgevoerd. Zure, onwelriekende uitwasemingen, eczeem, uitdroging, reuma, cellulitis, telkens terug kerende ontstekingen, maagzuur en schimmelvorming zijn mogelijke verschijningsvormen hiervan. Zo is voor de veelvoorkomende schimmelziekte een zure huid PH-waarde nodig. Pas tussen PH 4 en PH 6 voelen schimmels zich in hun element.

Zoals U ziet is de PH-waarde van levens belang dit is op meerdere ook Nederlandse website’s te lezen bijvoorbeeld mens-en-gezondheid.

Is U ooit verteld dat Uw PH van levens belang is?
Is U ooit verteld, hou Uw PH-waarde op pijl?

Nee nooit, waarom niet. Ik kom toch weer terug op geld en macht.

Ik heb dan ook geen vertrouwen meer in onze medische wereld, ( mag ik dit zeggen, JA het is mijn mening)
Zet ik mensen aan in opstand te komen? Nee iedereen moet geloven wat hij of zij wil.
Geef ik mensen valse hoop? Nee de bevindingen van Dr. Warburg staan zwart op wit er is zelfs een Nobel prijs voor gegeven.

Geachte bezoeker gun U zelf, Uw mede mens, ons de kans om onderzoek te doen.

x2ocrop
Het is van levens belang en niet alleen voor kanker maar ook voor,

* Candida
* Kanker
* Diabetes
* Indigestie
* Griep
* Pancreatitis
* Hoge bloed druk
* Cirrose
* Chronische moeheid

Bron:Xoomawater

Onderzoek is belangrijk, de basis is gelegd door Dr. Otto Warburg nu nog een behandel plan.

Doneer op rekening Nr. 1043.06.262 T.a.v. gewooneerlijk.nl

Bedrijven kunnen een naam vermelding of banner ruimte huren op onze website voor 1 jaar met BTW factuur.

Belangrijke informatie,

Gunt U een kind die ziek is liever de dag van hun leven, of gunt U die liever leven.

Mensen kom in de benen en help ons zet actie op, maak dit bekend bij Uw school, kerk, sport vereniging deze hebben al vaak inzamelingen acties en word er gekozen aan welk goed doel wordt gedoneerd. Breng ons onder de aandacht. Wat hebben in de jaren
goede doelen gedaan om zielige kinderen met kanker te genezen, nee juist weinig. Het is mooi dat er iets voor deze zielige kinderen wordt gedaan, maar wat doet U liever een kind de dag van hun leven bieden, of hun een leven bieden.

Daarom wees gewooneerlijk.nl en help.

Velen onder ons geloven in God, velen geloven ook dat God schepper van hemel en aarde is.
Zou God leven op aarde geven zonder genees middelen?
Zuiveringszout is een 100% natuurlijk product zonder toevoegingen en niet te vergelijken met keuken zout die hart en vaatziekten veroorzaakt.

zout

Zoals Dr. Otto Warburg zijn bevindingen zijn kan kanker goed gedijen in een zuur rijk milieu wat in houdt een lage PH-waarde door deze PH-waarde te verhogen heeft kanker geen overleving kans en zal verdwijnen.
Heeft U nooit eens gedacht ergens op deze wereld moet een simpel middel zijn tegen kanker? Ik wel en eerlijk gezegd heb ik zelf ook wel eens aan soda en zout gedacht voordat ik dit had gelezen. Mijn mening is dat kanker kunstmatig in stand wordt gehouden, het is een perfecte manier om vergrijzing en overbevolking tegen te gaan waar ook nog eens een berg geld aan verdiend wordt. Onze huidige kanker behandelingen worden beschreven als oorlog door Professor Dr. Martin Rocken zegt, kanker is net als een oorlog, Bij een oorlog roeien wij alles uit, de kwade maar ook de goede mensen. Zo is het met kanker precies zo, bij kanker doet de medische wereld het precies zo, ze geven chemo’s en bestralingen om het kwade te doden maar het goede gaat er ook aan kapot.

Er wordt niet na gekeken wat de oorzaak, de bron of veroorzaker is. Nee kanker moet kapot. Ik heb gelezen dat bijna 90% van de doctoren, oncologen enz. zelf de diagnose kanker krijgen, deze niet willen worden behandeld met chemo of betalingen therapie.

Waarom niet?? Dat voeren zij ja ook op ons uit, en zij zelf willen het niet ? Wat doen zij dan van therapie? Of hebben zij allemaal het geloof dat het God zijn wil is deze ziekte te dragen en uit geloofsoverweging zich niet laten helpen? Of weten zij wat de reguliere behandeling van schade toe brengt? Heeft God ons chemo en bestraling gegeven om ziekten te genezen? Ik kan het in ieder geval nergens in een bijbel of zo lezen. Oorlog is geld en macht en ziekten is naar mijn mening ook geld en macht.

Tot slot,
Alle informatie die U hier boven heeft gelezen is afkomstig van internet, mensen, doctoren, professors, onderzoekers en wetenschappers die media aandacht zoeken om duidelijk te maken dat zuiveringszout het genees middel is om kanker en veel andere ernstige ziekten te genezen. Alleen laten de website s alleen maar zien dat het werkt, maar geen behandel plan, en wij vinden dat hier onderzoek naar gedaan moet worden.

Red levens en doneer op rekening Nr. 1043.06.262 T.a.v. gewooneerlijk.nl